כיצד פועלת רשת הביטקוין?

אישורים ברשת, תכונות ייחודיות ושליחה וקבלה של ביטקוין

בפרק זה נלמד כיצד רשת הביטקוין עובדת, נלמד מהם אישורים
ברשת הביטקוין וכיצד מנגון האישור פועל.
כמו כן נרחיב על התכונות הייחודיות של הביטקוין בהעברת כספים.
נראה עד כמה פשוט זה לשלוח ולקבל ביטקוין והיכן אפשר להשתמש
בביטקוין שלנו בארץ ובעולם כדי לרכוש מוצרים ושירותים שונים.

תוכן עניינים

Please select post type

אישור עסקאות על גבי הבלקוצ'יין

החידוש המהפכני ביותר שהביא איתו הביטקוין הוא ללא ספק היעדר הצורך בצד שלישי מהימן. בביטקוין אין צורך בקיומו של גוף חיצוני אשר יפקח על הפעולות ברשת ויאשר או יאמת אותן. בביטקוין, העמיתים ברשת, ויותר נכון לומר העמיתים-הכורים ברשת עושים זאת עבור הרשת כולה. מה שעומד בבסיס הטכנולוגיה החדשנית הזו הוא הבלוקצ’יין.
הבלוקצ’יין הוא קובץ אשר מכיל בתוכו תיעוד של כל העסקאות שבוצעו אי פעם ברשת הביטקוין ומשמש כספר החשבונות הראשי שלה.

הבלוקצ’יין (BlockChain) כפי ששמו מרמז, הינו שרשרת של בלוקים. כל בלוק בודד בשרשרת מכיל מידע לגבי כל העסקאות שהתקיימו ברשת הביטקוין בפרק הזמן שבו הוא נוצר. ברשת הביטקוין כל בלוק כזה נוצר בממוצע כל 10 דקות על ידי כורי הביטקוין שמעבדים את המידע על העסקאות ברשת ומאמתים אותן. כאשר אנו מבצעים פעולה ברשת הביטקוין, פעולה זו נקלטת על ידי הכורים אשר בודקים בתורם שהפקודה תקינה וחוקית ומכניסים אותה לבלוק הקרוב ומיד משדרים את הבלוק שנוצר לכל שאר הצמתים ברשת. יצירת הבלוק על ידי כורי הביקטוין והכללתה של הפעולה שביצענו בבלוק העיסקאות מהווה בעצם אישור לקיומה של הפעולה ברשת. בביטקוין כל בלוק הינו שווה ערך לאישור אחד.

הבלוקצ’יין אם כן, הוא הצד השלישי המהימן של הביטקוין. הוא זה המחזיק בו את התיעוד לכל תנועה שנרשמה אי פעם ברשת הביטקוין והוא המבצע מעקב אחר כל הביטקוין שנמצאים במחזור ומוודא את תקינותם של הנתונים. ועל מנת לחסוך לכורים את הצורך לסרוק את כל קובץ המידע הענק של הבלוקצ’יין בכל פעם שמתבצעת פעולה ברשת, הוא יוצר בדרך מעין “תחנות עצירה מאומתות” בהן הוא יודע שכל המידע שנאסף עד לאותה נקודה הוא מדיוק ומהימן – הבלוקים.

אז הכללתה של עיסקה בבלוק עסקאות ספציפי הינה בפועל אישור הרשת לתקינותה ואימותה של העסקה. אך הופעתה של עסקה מסוימת בבלוק אחד אינה בהכרח מבטיחה את אישורה בבלוקים נוספים. כדי שעיסקה תחשב כוודאית היא צריכה לצבור כמה שיותר אישורים ברשת הביטקוין. ככל שהעיסקה נמצאת “עמוק” יותר בבלוקצ’יין כך רמת הוודאות לגביה עולה. מיד נראה מדוע.

פיצולים בבלוקצ'יין ודאבל ספנדינג (Double Spending)

אז כורי הביטקוין מבצעים עבורנו את אימותן ואישורן של העסקאות ברשת הביטקוין ומתעדים אותן באמצעות מנגנון מתוחכם בקובץ הבלוקצ’יין. אך מדוע אנו צריכים יותר מאישור אחד כדי להיות בטוחים שפעולה בביטקוין אכן בוצעה בצורה תקינה?

כפי שכבר למדנו, בביטקוין אין אף גוף חיצוני אשר מפקח ומאשר את העיסקאות ברשת – העמיתים עושים זאת בעצמם. אך גם הטכנולוגיה החדשנית של הביטקוין איננה חסינה מהטבע האנושי וממקרי קיצון.

– כיצד נוכל לדעת בוודאות שהמידע בשרשרת הבלוקים הוא מידע אמין ומדויק?
– כיצד נוכל לדעת שהכורים ברשת לא מנצלים לרעה את יכולתם להכליל או לא-להכליל עסקה ברשת לצרכיהם הפרטיים?
– ומה קורה כאשר שני כורים מצליחים לפתור בלוק בדיוק באותה שנייה בשני קצוות שונים של העולם?

נבחן שני מקרים תיאורטיים ונראה כיצד רשת הביטקוין מתמודדת עם סוגיות אלו:

מקרה א: נניח כי אני מחזיק יתרת ביטקוין בארנק הביטקוין שלי, ואני מעוניין לנצל את העובדה שלוקח לרשת מספר דקות לאשר עיסקה בבלוק חדש ולנסות ולבזבז בו-זמנית את הביטקוין שלי בשני מקומות שונים. פעם אחת בשליחה לאדם A ופעם נוספת לאדם B.
במידה ובכלל אצליח לשדר את שתי הפעולות לפני שיבחינו בי העמיתים ברשת, כיצד תתיחס לכך הרשת?

כל עוד כל העיסקאות ברשת משודרות בצורה חוקית ותקינה, ברוב המקרים ישנה הסכמה בין הכורים וכל בלוק חדש שנמצא על ידי כורה ברשת מתווסף על גבו של הבלוק הקודם וכך הלאה. אך כאשר ישנה סתירה בנתונים, ייתכן פיצול בבלוקצ’יין ((Fork שבו מעל בלוק קיים יתווספו שני בלוקים המכילים מידע שונה של עסקאות. לדוגמא בבלוק אחד תופיע ההעברה ממני לאדם A ובבלוק השני תופיע ההעברה לאדם B. כאשר לכאורה אין יתרון לאף אחת מהעיסקאות על פני השנייה. לפני שנציג את הפיתרון, נבחן מקרה נוסף.

מקרה ב: פיצול בבלוקצ’יין לא בהכרח נגרם בכוונת תחילה. מקרה נוסף של פיצול בבלוקצ’יין יכול להתרחש כאשר שני כורים מוצאים כמעט בו-זמנית בלוק ומשדרים אותו לרשת. כורה אחד מוצא את בלוק C וכורה אחר מוצא את בלוק D ושניהם כאמור, משדרים את הבלוק שמצאו ברחבי הרשת. הכורים שמקבלים את השידור לגבי בלוק מסויים מיד מתחילים לחשב על גבו את הבלוק הבא אחריו, אך מכיוון שחלק מהכורים קיבלו את בלוק C קודם וחלק מהכורים קיבלו את בלוק D, הכורים כעת עובדים על שתי שרשראות שונות.

בשני המקרים המוצגים לעיל, בין אם הפיצול נגרם במקרה או בכוונת תחילה, רשת הביטקוין מתמודדת בצורה דמוקרטית, היא מאפשרת לרוב לבחור.

תחת ההנחה הקריטית שאין אף כורה ששולט ביותר מ 50% מכח החישוב של הרשת (הסבר בהמשך), ניתן להסיק שבחירתם של הכורים לחשב בלוק על שרשרת אחת על פני בלוק משרשרת בלוקים אחרת, היא שרירותית ונובעת ממקור הבלוק הקודם ששודר אליהם.
כעבור מספר דקות, כאשר נוצר בלוק חדש, הכורה אשר מצא את הבלוק ימשיך לבנות אותו על אותה השרשרת בה נמצא הבלוק ששודר אליו קודם לכן. בהיעדר יד מכוונת, תוספת הבלוק החדש לשרשרת המסוימת הזו על ידי הכורה ושידור בלוק זה ברחבי הרשת תעניק לה באופן אוטומטי יתרון ותכריז עליה כשרשרת הבלוקים ה”נכונה” והקובעת אשר עליה ימשיכו הכורים לחשב ולבנות בלוקים נוספים.

מכיוון שכך, יתר הכורים ברשת, אשר עוסקים בחישוב הבלוקים בשרשרת המקבילה, יקבלו את השידור לגבי הבלוק החדש שנמצא ויחדלו מיד מלבזבז את משאביהם לצורך חישוב הבלוקים בשרשרת הקצרה. התוצאה תהיה עצירת כריית הבלוקים בשרשרת הקצרה והתעלמות מהעסקאות שחושבו בשרשרת זו לטובת השרשרת המנצחת.

מקרה קיצון של פיצול בבלוקצ’יין, בו לאורך זמן מתקיימות שתי שרשראות בלוקים הנבנות במקביל נקרא Hard Fork והוא מחייב את העמיתים ברשת להתאגד ולבחור בשרשרת אחת מנצחת שעליה יבנו הבלוקים החדשים. אחרת הרשת תתפצל לשתי ישויות נפרדות אשר בכל אחת מהן מופיעות עסקאות שונות ויתרות שונות ושתי השרשראות יאבדו כל משמעות.

ההנחה הקריטית שאין אף גורם אשר מחזיק ביותר מ 50% מכח החישוב של הרשת אם כן חיונית לצורך פיתרון המקרה בצורה “טבעית”. במידה ואכן כורה ספציפי, או קבוצת כורים הפועלים יחדיו, תחזיק ביותר מ 50% מכוח הכרייה ברשת היא תוכל לכפות על יתר העמיתים ברשת את רצונותיה ולהתעלם מעסקאות ספציפיות ואפילו בלוקים שלמים שייכרו על ידי כורים אחרים. דבר אשר ללא ספק יערער את אמון העמיתים ברשת ועשוי להביא במקרה קיצון לסופה.
זהו אם כן הסיכון הגדול ביותר לרשת הביטקוין וכזה שיוצר הביטקוין Satoshi Nakamoto ניבא שעשוי להמיט עליה חורבן אם אכן יקרה.

אם כן, הסכנות בפיצול בבלוקצ’יין ואימות כפול של עסקאות הן המחייבות אותנו לקבל כמה שיותר אישורים על עיסקה לפני שנוכל להכריז בוודאות וביטחון על ביצועה ואמינותה. וככלל, כפי שכבר בטח הסקתם, ככל שעיסקה מקבלת יותר ויותר אישורים ונמצאת “עמוק יותר” בבלוקצ’יין, כך הסיכויים שעסקה זו תבוטל הולכים ופוחתים.
מכיוון שנדרש כוח מחשוב רב ומשאבים רבים על מנת לבצע מתקפת Double Spending מוצלחת, הסיכוי שהיא תתבצע בהעברת ביטקוין בסכומים קטנים כמעט ולא קיימת. (במקרה של פיצול מקרי בבלוקצ’יין אין לכך משמעות) ולכן שאתם קונים בביטקוין כוס קפה אין באמת סיבה לבעל העסק לדרוש מכם להמתין עד לקבלת מספר אישורים ברשת. אחד אם בכלל יספיקו.
כאשר אתם מבצעים העברה מול אדם שאינכם מכירים או בסכומים משמעותיים, ניתן לחכות ל 3 אישורים ברשת ובכל מקרה, אין צורך לחכות יותר מ 6 אישורים (כשעה בממוצע), שכן בניית שרשרת בלוקים מתחרה וחישוב מחדש של שישה בלוקים אינו אפשרי ב 99% מהמקרים. (כל עוד הרשת לא ניתנת למניפולציה על ידי כורה המחזיק ביותר מ 50% מהרשת)

תכונות ייחודיות לביטקוין בהעברת כספים

מלבד היותו מבוזר ובעל מנגנון אימות עצמי, הביטקוין מכיל בחובו עוד מספר תכונות הייחודיות לו בכל הנוגע לביצוע העברות כספיות.

מהירות ביצוע עסקאות ברשת: פעולות ברשת הביטקוין מתבצעות באופן מידי. אמנם רק הרגע למדנו על הצורך באישורים ברשת הביטקוין אך בפועל מעבר הביטקוין מכתובת דיגיטלית אחת לשניה מתבצע כהרף עין. האישורים כאמור נדרשים כדי לוודא שלא יבוצע נסיון לשנות את פרטי הפעולה לאחר ששודרה אך ההעברה עצמה מתבצעת מיידית ומאפשרת את תנועתם של ביטקוין בשווי מליוני דולרים ויותר, בשברירי שנייה, מקצה אחד של העולם למשנהו.
אך עדיין חייבים לסייג. בעולם האמיתי, כאשר מעבירים ביטקוין בין אדם לאדם או בין לקוח לבית עסק או לזירת מסחר, התנאי שהגדיר נותן השירות (או האדם אשר משלם על הביטקוין שהעברתם אליו במקרה פרטי) הוא הקובע. ואם נותן השירות קובע שרק לאחר 3 אישורים הפעולה נחשבת כמאושרת, כך יהיה. ועליכם יהיה להמתין את פרק הזמן הנדרש.
ובכל זאת, כאשר משווים זאת למנגון המסורבל של המערכת המוניטרית הנוכחית, גם המתנה של חצי שעה נחשבת כמיידית לעומת העברות כספיות שעשויות להימשך 3 ימים ולעיתים אף יותר. האירוניה האמיתית היא שלמטבעות פיאט אין בהכרח חיסרון בהיבט הטכנולוגי מול הביטקוין בכל הנוגע למהירות העיסקה שכן היום גם הם דיגיטליים לחלוטין ויכולים לעבור מנקודה לנקודה בלחיצת כפתור. זוהי הבירוקרטיה לבדה שאחראית לעיכובים המיותרים. כך או כך, אין ספק שהביטקוין מציג עליונות ברורה במהירות העברת כספים מול מטבעות פיאט ומעניק למשתמשיו גמישות וניידות מוחלטת.

עמלות נמוכותאחד היתרונות הבולטים של כלכלת הביטקוין על פני המערכת הבנקאית המסורתית הוא היעדר הצורך במתווכים. ביצוע העברות כספיות באופן ישיר בין העמיתים ברשת ללא גורם מתווך אשר, “גוזר קופון” בדרך, מאפשר לנו לבצע פעולות ברשת בעלות נמוכה. בביטקוין, העמלות משולמת לכורי הביטקוין על ידי העמיתים ברשת בתמורה לעיבודן ואישורן של העסקאות ברשת.
יתרה מכך, בביטקוין אין כלל חובה לשלם עמלה וחלק מהעסקאות ברשת מתבצעות בחינם. (אך אם עמית בוחר שלא לשלם עמלה, סביר והכורים ברשת יבחרו שלא לעבד את אותה העסקה בהקדם ויתמקדו קודם בעסקאות “משתלמות” יותר עבורם). מנגנון זה, מתמרץ את העמיתים ברשת לתגמל את הכורים עבור פעולותיהם ובהתאמה מתמרץ את הכורים לתחזק את הרשת.
בעבר, כאשר רשת הביטקוין הייתה בתחילת דרכה והיקף הפעילות הכספית בה נחשב לקטן (מליוני דולרים בודדים ביום), עיקר התמריץ של הכורים בביצוע החישובים הנדרשים ברשת היה התגמול המתקבל בצורה של מטבעות ביטקוין חדשים על כל מציאת בלוק. היום, כאשר הרשת כבר מעבדת מיליארדי דולרים ביום, רכיב העמלות הופך יותר ויותר משמעותי והצפי הוא שככל ותגדל כלכלת הביטקוין והיקף הפעולות הכספיות בה יגדל, כך ימשיך ויעלה חלקן היחסי של העמלות בהכנסותיהם של הכורים. תשלום שוטף זה של עמלות תמורת עיבוד ורישום עסקאות הוא המבטיח שגם לאחר שאחרון הביטקוין יכרה (בשנת 2140 בערך) תמיד יהיו בנמצא כורי ביטקוין אשר ידאגו לתפקודה התקין של הרשת וישמחו להמשיך ולתחזק את רשת הביטקוין תמורת עמלות פעולה בלבד.

עסקאות בלתי הפיכות: רשת הביטקוין מעניקה משמעות חדשה למושג “נגעת נסעת”. בביטקוין, ברגע שפעולה שודרה לרשת, אין דרך לבטלה.
עכשיו, אחרי שכבר למדנו כיצד בנוי הבלוקצ’יין וכיצד פועל מנגנון אישור העיסקאות בביטקוין אין זה אמור להפתיע אותנו. לאחר שעיסקה נקלטה על ידי כורה ביטקוין, היא מעובדת ומוכנסת לבלוק העסקאות הבא, בלוק זה נחתם ונסגר ומתווסף לשרשרת הבלוקים. כל רשת הביטקוין בנויה על העיקרון שברגע שעיסקה נקלטת ברשת, לא תהיה לאף אחת את היכולת לשנות את נתוניה. לכן אי-ההפיכות לעיסקאות בביטקוין היא בגדר הכרח ולא חיסרון.

כמובן שבהיבט הפרקטי ניתן לטעון שאי-ההפיכות מקשה מאוד על הפעילות השוטפת במטבע הדיגיטלי שכן אלו המבצעים פעולות בביטקוין, בני אדם בדרך כלל, נוטים לטעות. והרבה. יש להניח שבעתיד פיתוחים נוספים אשר יולבשו על הרשת יוכלו לפתור חלקית את עניין אי-ההפיכות בדרך של יצירת אזור חיץ, בו העסקה תישאר תלויה באוויר למספר שניות או דקות לפני שתשודר לרשת ותאפשר למשתמש לבטלה.
נקודה שחשוב לציין בהקשר של אי-הפיכות העסקאות ברשת הביטקוין היא שלא ניתן (יותר נכון יהיה לומר שלא מומלץ) לרכוש ביטקוין באמצעי תשלום הניתנים לביטול לאחר ביצוע העסקה כגון כרטיסי אשראי ו PayPal אלא רק במזומן או באמצעות העברה בנקאית

שליחה וקבלה של ביטקוין

אז אחרי שצללנו למעמקי הבלוקצ’יין והבנו את התיאוריה, בואו נחזור מעט לפני השטח ונראה כיצד להשתמש בביטקוין שלנו בפועל.
שליחה וקבלה של ביטקוין הן שתי הפעולות הבסיסיות ביותר בביטקוין הקיימות בכל ארנק ביטקוין, בסיסי ככל שיהיה, והן כל מה שאתם צריכים כדי לקבל שליטה מוחלטת על הכסף שלכם.
כדי לבצע שליחת ביטקוין לנמען ברשת הביטקוין כל הנדרש היא הכתובת הדיגיטלית שלו. כדי לקבל ביטקוין לרשותכם כל הנדרש מכם הוא לתת את הכתובת שלכם לשולח ולהמתין להעברת הכסף.

בביטקוין אתם הבנק של עצמכם ורק אתם מחליטים אם מתי ולאן הכסף שלכם ילך.

לביצוע שליחת ביטקוין עליכם לבחור בארנק הדיגיטלי באפשרות “שלח ביטקוין”, לבחור את כמות הביטקוין הרצויה להעברה ולהזין בשורת כתובת הנמען את הכתובת הדיגיטלית שלו. שימו לב ובידקו מספר פעמים את פרטי הפעולה לפני מתן האישור שכן מהרגע שהפעולה נשלחה ונקלטה על ידי הכורים ברשת אין שום דרך לבטלה. השתדלו באופן כללי מתי שאפשר לא להקליד כתובות דיגיטליות בצורה ידנית (כדי להקטין את הסיכוי לטעות) אלא העתיקו והדביקו אותן בשלמותן. לחליפין ניתן לבצע שליחה באמצעות סריקת קוד QR (מיד ההסבר)

על מנת לקבל ביטקוין אתם בגדול לא צריכים לעשות דבר, פרט מלחכות שהכסף יופיע אצלכם בארנק, אך ישנה גם אפשרות בה תוכלו להכין בקשה לתשלום ולהגיש אותה לשולח באמצעות טכנולוגיות קוד ה QR זהו המקרה בעסקים אשר מקבלים ביטקוין ומציגים ללקוח המשלם את החשבון עם קוד QR לסריקה, ודרכו מתבצע התשלום.
כאשר אתם מכינים בקשה לקבלת ביטקוין, הזינו את הכמות הרצויה (ותיאור מילולי לעסקה במקרה שהארנק תומך באפשרות) והארנק הדיגיטלי יכין עבורכם קוד QR אשר יכיל בתוכו את כל פרטי הבקשה: הכמות, התיאור והכתובת הדיגיטלית שאליה יישלחו הביטקוין.

כדי ללמוד על איך להתקין ארנק ביטקוין בטלפון הנייד ולהתחיל להשתמש בו לחצו כאן: ביטקוין ב-3 צעדים.

רוב הארנקים הדיגיטלים המותקנים על המחשב האישי יאפשרו לכם לייצר קוד QR המפנה לכתובת דיגיטלית וכל אפליקציית ארנק דיגיטלי לטלפון החכם תאפשר לכם לשלוח ולקבל ביטקוין לארנק באמצעות סריקת קוד QR.
לאלו מכם שלא מכירים את טכנולוגיית ה QR ולא התנסו איתה אין מה לחשוש, מדובר בפעולה פשוטה, אינטואיטיבית ונוחה מאוד שמצריכה בסך הכל להפנות את מצלמת הטלפון הנייד כלפי הקוד. (להסבר נוסף: מהו קוד QR ואיך משתמשים בו).

מה אפשר לקנות תמורת ביטקוין

הכל.
ביטקוין הוא כסף וככזה ניתן לרכוש איתו כל דבר שכסף יכול לרכוש. היום (2022) מצבו של הביטקוין טוב מאי פעם בכל הנוגע לפריסת עסקים המקבלים ביטקוין כתשלום. בארץ ובעולם.
קצב האימוץ של הביטקוין מזכיר מאוד את העליה במחירו ומתקדם בצורה מעריכית.

ביטקוין יאפשר לכם לקנות כל דבר מכוס קפה ומאפה בבית עסק מקומי ועד אחוזות פאר ויאכטות מרהיבות.
אימוץ הביטקוין על ידי עסקים הוא תהליך פשוט מאין כמוהו וניתן לביצוע על ידי התקנה פשוטה של אפליקצית ארנק במחשב או אפילו על גבי הטלפון הנייד של בעל העסק. פעילי ביטקוין רבים בארץ ובעולם פועלים במרץ להפצת הביטקוין ויתרונותיו ומסייעים לעסקים בצעדים הראשונים של אימוץ המטבע.

חדש!! חדש!! חדש!!

פרקי המדריך

יש לכם שאלה?

כניסה לחשבון

רוצה ללמוד לסחור ולהשקיע במטבעות דיגיטליים?

רק 490
לזמן מוגבל

ימים
שעות
דקות
המבצע הסתיים, תודה ל 103 סטודנטים החדשים שהספיקו לרכוש את הקורס במחיר מבצע. בהצלחה לכולם נמשיך להפתיעה אתכם בהמשך

במקום 1,290 ש"ח

דילוג לתוכן